Nominativo
grammatica-latina1%281%29.jpg

1. Il nominativo è il caso del soggetto e di quanto si riferisca ad esso, come:

- attributo: es. Fortissimi sunt Belgae, I più forti sono i Belgi (BG.I,1)
- apposizione: Extremum oppidum Allobrogum est proximumque Helvetiorum finibus Genava, Ultima città degli Allobrogi e vicinissima agli Elvezi è Ginevra (BG.1,6)
- predicativo: Minine arduus ad nostras munitiones ascensus videbatur, La salita alle nostre defese non sembrava per nulla ardua (BG.2,33)

2. Doppio nominativo:
Si ha il doppio nominativo (oltre ai casi precedenti) con i verbi che richiedono il predicativo del soggetto. Essi possono essere: sum, fio, existo, videor, appareo, nascor, morior ecc.
- Duces vero ii deliguntur, Quelli poi sono scelti come comandanti (BG.3,23)
- Sedullus dux et princeps Lemovicum occiditur; Vercassivellaunus Arvernus vivus in fuga comprehenditur, Viene ucciso Sedullo, comandante e capo dei Lemovici; l' arverno Vercassivellauno è catturato vivo durante la fuga (BG.7,88)
- Omnes puberes armati convenire coguntur, Tutti i giovani sono obbligati a intervenire armati (BG.5,56)

PROVE DI NAVIGAZIONE

BG.: Ab eo flumine pari acclivitate collis nascebatur adversus huic et contrarius, passus circiter ducentos, infimus apertus, ab superiore parte silvestris, ut non facile introrsus perspici posset. (2.18) - Simul eorum, qui cum impedimentis veniebant, clamor fremitusque oriebatur, aliique aliam in partem perterriti ferebantur. (2.24) - Ipsi ex silvis rari propugnabant nostrosque intra munitiones ingredi prohibebant. (5.9)

Itaque ad consilium rem deferunt magnaque inter eos existit controversia. (5.28) - Est bos cervi figura, cuius a media fronte inter aures unum cornu existit excelsius magisque derectum his, quae nobis nota sunt, cornibus (6.26) - Fit magna caedes. (7.70) -

Nominativo con videor
Il verbo videor non solo significa "sono visto", ma anche "sembro e sembrare bene, opportuno". In tale accezione presenta sia la costruzione personale che impersonale.

COSTRUZIONE PERSONALE

Videor concorda con il proprio soggetto ed è seguito dall’infinito+nominativo del predicativo o dell’eventuale perifrasi participiale (doppio nominativo). La persona a cui sembra è in dativo.
Es: In aperto loco secundum flumen paucae stationes equitum videbantur,In luogo aperto lungo il fiume si vedevano poche postazioni di cavalieri (2.19)

Hi propter propinquitatem et celeritatem hostium nihil iam Caesaris imperium exspectabant, sed per se quae videbantur administrabant. Questi per la vicinanza e rapidità dei nemici per nulla aspettavano più l’ordine di Cesare, ma organizzavano da soli le cose che sembravano opportune (2.20)

COSTRUZIONE IMPERSONALE

In alcuni casi, videor ha anche in Latino, come in Italiano, costruzione impersonale, cioè si presenta alla terza persona singolare, senza un soggetto personale:

  • se introduce un’infinitiva contenente un verbo impersonale (paenitet, piget, pudet, miseret, interest…) o usato impersonalmente (Mihi videbatur te huius vitae taedere)
  • se introduce un’infinitiva contenente un verbo privo di supino e si deve usare fore ut o futurum esse ut + il congiuntivo (Mihi videtur fore ut discipuli linguam latinam perdiscant)
  • quando è usato assolutamente e significa "sembrar bene", "sembrare opportuno" (Responde, si tibi videtur)
  • quando è accompagnato da un aggettivo neutro

ALTRI VERBI CON COSTRUZIONE ANALOGA:

dicor, feror, trador, putor, perhibeor, nuntior, audior…

  • nei tempi semplici (presente e derivati) hanno costruzione personale (Caesar venturus esse dicitur)
  • nei tempi composti (perfetto e derivati) e nella perifrastica passiva hanno costruzione impersonale

Esercizi:
Traduci le seguenti frasi, specificando se videor ha la costruzione personale (P) o impersonale (I).
1 Hostibus fuga salutem petere visum est.
2 Mihi videtur te paenitere (Cicere).
3 Consuli portus tutus esse videbatur.
4 Consilia vestra utiliora quam honestiora visa sunt.
5 Mihi videtur M. Tullius Cicero effinxisse vim Demosthenis, copiam Platonis,
iucunditatem Isocratis (Quintiliano).
6 Difficile videbatur oppidum expugnari (Cesare).
7 Aedes Minervae a Verre sic spoliata est, ut a barbaris praedonibus
vexata esse videretur (Cicerone).
8 Mihi videris cum liberis familiaque beatus vixisse.

Analizza e traduci le seguenti frasi
1 Horatius poeta ruri quietus vixit. 2 Qui hoc dicunt videntur mihi errare (Seneca). 3 Solem e mundo
tollere videntur qui amicitiam e vita tollunt (Cicerone). 4 Hostes nobis mox venturi esse videbantur.
5 Miltiades, multum in imperiis magistratibusque versatus, non videbatur posse esse privatus, prasertim cum consuetudine ad imperii cupiditatem trahi videretur. 6 Victis hostibus, Romanorum milites in
castra triumphantes ingressi sunt. 7 Ei visum est ex eo loco quattuor cetratorum cohortes in montem
mittere, qui erat in conspectu omnium excelsissimus (Cesare). 8 Lucius Aemilius Paulus praestantissimus inter Romanos imperatores fuisse videtur. 9 Recte historia a Cicerone appellata esse mihi videtur
temporis testis, lux veritatis. 10 Caesar dux consensu militum electus est.